Over Ramtha

Wie is Ramtha?

Ramtha is een oude krijger, veroveraar en opgestegen Meester die 35.000 jaar geleden leefde. Restanten van zijn leven en leer komen voor in verschillende archeologische artefacten uit India en Egypte en in oude Hindoe literatuur. Hij legt uit dat hij, tijdens zijn enige leven, vragen stelde over het menselijk bestaan en de betekenis van het leven en dat hij door zijn eigen waarneming, reflectie en contemplatie verlicht werd en een manier ontdekte om de beperkingen van tijd en ruimte te overstijgen, alsook de beperkingen van het fysieke lichaam.

 

Hij ontdekte een manier waarop hij zijn lichaam met zich mee kon nemen naar een geestelijk niveau waar zijn ware essentie van bewustzijn en energie totaal bewust kon blijven, totaal vrij en zo onbeperkt dat hij alle aspecten van de schepping kon ervaren en kon doorgaan met het onbekende bekend te maken. Hij noemt dit proces zijn opstijging. Toen hij besloot om eindelijk deze wereld verlaten is hij opgestegen in aanwezigheid van zijn volk, dat twee miljoen mensen telde, na hen onderwezen te hebben wat hij geleerd had gedurende 120 dagen, met de belofte dat hij terug zou komen. Ramtha, door zijn filosofie te presenteren als de vrucht van zijn eigen persoonlijke ervaring, geeft aan dat hij zelf de belichaming is van zijn filosofie, de levende representatie en manifestatie van zijn gedachten. Zo zegt hij dat hij een onsterfelijke God is,

bewustzijn en energie, en dat hij ooit heeft geleefd als een mens, 35.000 jaar geleden, in het lang geleden verdwenen continent van Lemurië. Het feit dat hij niet langer beperkt wordt door zijn fysieke lichaam, stelt hem in staat om in wisselwerking te kunnen treden met andere vormen van de materiële wereld. Hij verwijst bijvoorbeeld naar zichzelf als de wind die de wolken voortdrijft, of als de morgen, als een vreemdeling of als een bedelaar op straat die beschavingen ziet komen en gaan, of wat zijn bewustzijn zich ook maar voorstelt. Hij koos er voor om in deze tijd om terug te keren, omdat het mensheid klaar is om te begrijpen wat hij ontdekt heeft over onze ware identiteit als de Waarnemer, die verantwoordelijk is voor het samenvouwen van het kwantumveld met het daaruit vormen van tijd en ruimte.

Bekijk Ramtha op video

Boeken Ramtha (Nederlands)

Boeken , Cd ‘s , DVD’s Ramtha (Engelstalig )

RAMBENELUX : rambenelux.blogspot.com | website

LABELS

ramtha, ramtha's, ramtha school of enlightenment, ramtha books, jz knight, ramtha school, ramtha belize, what the bleeb do we know, what the do we know, what the bleep do you know, what the bleep do we, what the bleep we know, what the bleep down the rabbit hole, what the bleep do we know, what the bleep, bleep do we know, whatthebleep, ramtha 2012, bleep

Webmaster Jo Linmans | Last updated 15/11/2016

Untitled Document Copyright © Rambenelux 2010. All Rights Reserved. Ramtha®, C&E®, Consciousness & Energy®, Fieldwork® The Tank® Blue Body® Twilight® Torsion Process®, Neighborhood Walk®, The Grid®, Create Your Day®, Become a Remarkable Life®, Mind As MatterSM, Analogical ArcherySM, and GladysSM are trademarks and service marks of JZ Knight and are used with permission.