Boeken Ramtha School

Het Witte Boek

Ramtha's boodschap geeft haarscherpe inzichten in de aard van der werkelijkheid Ramtha
Uitgeverij: www.uitgeverijhorus.nl

Beschrijving
Ramtha's lessen gaan over de fundamentele vragen van het menselijk bestaan, over leven en dood, de ziel, goed en kwaad, de wereld, onze relatie tot anderen, de aard van ruimte, tijd en werkelijkheid, Zijn taal is bijzonder krachtig en direct. Helder en toegankelijk legt hij uit hoe de realiteit in feite één grote gedachtecreatie is en dat wij God zijn.

Recensie(s)
NBD|Biblion recensie
Ramtha presenteert zich als 'een onsterfelijke God' die 35.000 jaar geleden als mens bestond in het verdwenen continent Lemurie, op de plek waar de huidige bewoners van India, Tibet, Nepal en Zuid-Mongolie leven. Door eigen observatie en contemplatie werd hij verlicht en overwon hij de stoffelijke wereld en de dood. In de huidige tijd verkondigt hij zijn boodschap van energetisch leven langs de weg van channeling, waarvoor hij het lichaam van de Amerikaanse vrouw J.Z. Knight gebruikt. Daarin worden vier hoekstenen van Ramtha's filosofie verduidelijkt: het concept van de Leegte; bewustzijn en energie die zeven niveaus van werkelijkheid creeren; de verklaring dat ieder mens God is; het mandaat om het onbekende bekend te maken. Hij houdt daarmee aan de welwillende en vooral geduldige luisteraar voor, dat iedereen de capaciteiten heeft om alles te weten wat er te weten is. Ramtha ziet zichzelf als soevereine entiteit en lid van een onzichtbare broederschap. Zijn belangrijkste uitgangspunt is dat hij (evenals de andere leden) onvoorwaardelijk van de mens houdt: 'op een ochtend zal de kennis van de waarheid werkelijkheid worden, omdat je met alles vrede hebt'. De teksten vragen grote concentratie. Verklarende woordenlijst, bibliografie, register van begrippen.

Voor meer boeken, Cd’s en Dvd’s van de Ramtha School: http://store.ramtha.com/store.aspx

 

Het creëren van realiteit

Een gids voor beginners

Ramtha | Uitgeverij: Ankh Hermes | Uitgave datum: 2008-05-16
ISBN: 9789020202335 | € 27,50 (ook verkrijgbaar in de Boekhandel)
Bestellen: www.boekenstand.nl/products/Het_cre_ren_van_realiteit

Beschrijving
Ramtha's revolutionaire visie op de realiteit laat zien hoe nauw de relatie is tussen de realiteit, onze geest en ons waarnemingsvermogen. Zo is onze realiteit in feite één grote gedachtecreatie, waarvan wijzelf de bron vormen. Er blijken overigens frappante parallellen te zijn tussen Ramtha's kosmische visie en de nieuwste wetenschappelijke
ontdekkingen uit bijvoorbeeld kwantumfysica en bewustzijnsonderzoek. Ramtha's boodschap, die voortkomt uit de zorgvuldig bewaarde kennis van de Scholen van Oude Wijsheid en de grote meesters en wijsheidsleraren, wordt nu blootgelegd en toegankelijk gemaakt voor iedereen om er kennis van te nemen en zo zelf de weg naar het meesterschap te gaan. Dit boek is een ontdekkingsreis naar jezelf, in de voetsporen van de weg die Ramtha zelf ooit moest afleggen. Onze realiteit is één grote gedachtecreatie waarvan wijzelf de bron vormen.

NBD|Biblion recensie
Ramtha is een entiteit die zich vanaf de jaren zeventig manifesteert via de auteur. De centrale boodschap van Ramtha is dat de leegte in het universum potentievol is; de mens God is maar zich daar niet van bewust is; en dat bewustzijn en energie de werkelijkheid creeren. Via de hersenen worden stromen van bewustzijn en energie gevoerd om werkelijkheden te creeren. Ramtha onderscheidt zeven niveaus van werkelijkheid met elk een eigen frequentie. Dat de mens zelf zijn werkelijkheid schept door zijn gedachten is niet uniek en is ook terug te vinden in de Seth-boeken van Jane Roberts en Esther en Jerry Hicks ('De wet van aantrekking'). In dit boek wordt anders dan bij bovenstaande auteurs niet ingegaan op de rol van emoties daarbij. Dit boek is soms heel technisch zoals wanneer wordt ingegaan op de werking van de hersenen, de
principes van de kwantumfysica en de wijze waarop je gebruikmakend van de kennis van de zeven verschillende niveaus, je eigen werkelijkheid schept en ook daarin kunt sturen. Dit alles wordt geillustreerd met schematische voorstellingen. Het boek biedt derhalve waardevolle nieuwe informatie. De auteur kreeg veel mediabelangstelling vanwege haar optreden in de film 'What the bleep do we know', een soort vervolg op 'The secret.

Voor meer boeken, Cd’s en Dvd’s van de Ramtha School: http://store.ramtha.com/store.aspx

 

Het orb-project

Auteur: Heineman, K. & Ledwith, M. | Nederlands - Paperback
223 pagina's | Altamira-Becht | december 2008 | € 19,90 (ook verkrtijgbaar in de Boekhandel)
Bestel: http://www.bol.com/nl/p/nederlandse-boeken/het-orb-project

Beschrijving
Er is een toenemende interesse voor de vraag of de sferische objecten die soms op digitale foto's verschijnen simpelweg stofdeeltjes zijn dan wel iets anders. In 'Het Orb Project' combineren de theoloog Míceál Ledwith en de fysicus Klaus Heinemann, twee experts op het gebied van het orb fenomeen, hun (verschillende) pogingen om deze verschijnselen te duiden. Zij komen tot analyses met behulp van kleurenfoto's van verschillende soorten orbs, doen verslag van fascinerende onderzoeksresultaten en geven uitgebreide informatie over de orbpatronen en -kenmerken. 'Het Orb Project' demonstreert op overtuigende wijze dat onze dagelijkse realiteit slechts onderdeel is van een grenzeloze dimensie en dat orbs verbonden zijn met werkelijkheden buiten onze dagelijkse perceptie.

NBD|Biblion recensie
Sinds er volop digitaal en met infrarood gefotografeerd wordt, neemt men zo allerlei sferische objecten waar. Theoloog Ledwith (onder meer tien jaar president van het Ierse Maynooth Seminarie) en fysicus Heinemann (lang werkzaam bij de NASA) analyseren in deel een met behulp van kleurcorrectie en andere geavanceerde technieken flitsfoto's van verschillende soorten orbs, hun patronen en kenmerken. De auteurs laten om critici voor te zijn in vier categorieen ingedeelde foto's van 'nep'-lichtbollen zien, waarbij het effect is veroorzaakt door waterdruppels, stof, plantenpollen, ongewone sluitertijden, lensvervuilingen of iets dergelijks. Deel tweediept een spirituele benadering uit vanuit de gedachte dat orbs intelligente, althans bewuste geestemanenties/entiteiten zijn die zich met een extreem hoge snelheid (quantumsprongen) in een fluorescentieveld
voortbewegen, spontane uitbarstingen van niet-lineaire energie, mogelijk ook natuurgeesten. Ze zijn vaak aanwezig bij spirituele bijeenkomsten en plaatsen waar genezingen plaats vinden. Geloof in dit boeiende bewijsmateriaal levert minstens een herdefinitie van ideëen over niet-aardse beschavingen op. Zwarte omslag met vibrerende orb.
(NBD|Biblion recensie, Peter den Haring)

Voor meer boeken, Cd’s en Dvd’s van de Ramtha School: http://store.ramtha.com/store.aspx

 

Het boek van Greg Simmons

These Things You Shall Do, and Greater; The Physics of Change
Auteur: Greg Simmons
Uitgever: Mulai de Guise Publishing
januari 2007

`These Things You Shall Do, and Greater`legt uit hoe de Geest van God, een eeuwenoud concept, het koninkrijk der Hemelen, een religieus concept en de Waarnemer, een modern wetenschappelijk concept allemaal hetzelfde ding zijn. Dit boek beschrijft de ware spirituele reis; de filosofie en de wetenschap alsook het bewijs dat wat Jezus zei tweeduizend jaar geleden nog altijd accuraat is vandaag. Bestel hier www.mulaideguisepublishing.com

 

Dvd: What The Bleep Do We Know!?

Beschrijving

DVD1
What The Bleep Do We Know!? is een bijzondere en vernieuwende film die gedeeltelijk bestaat uit interviews, een verhaallijn en gedetailleerde en inspirerende visuele effecten en animaties. De hoofdrolspeelster Amanda wordt gespeeld door Oscar winnares Marlee Matlin (Children of a Lesser God). Zij belandt in een wereld die door wetenschappers wordt aangeduid als de kwantumfysica. De film zoekt de raakvlakken op van de zichtbare, waarneembare wereld en de mystieke, religieuze en filosofische inzichten die de mensheid sinds vele duizenden jaren en overal ter wereld heeft ontwikkeld. Het waarheidsgehalte van deze inzichten wordt steeds meer bevestigd door de allernieuwste resultaten van geavanceerd natuurwetenschappelijk onderzoek. Kortom: What The Bleep Do We Know!? is een nieuwe ervaring en een uitdaging die je leven kan veranderen. Deze film werd gemaakt door studenten van de ramtha school!

DVD2
Is het verdiepende vervolg op What the Bleep Do We Know!?. Een film over spraakmakende fysica, biologie, bewustzijn, mystiek, realiteit en meer. De film bevat nieuwe wetenschappelijke informatie, beeldmateriaal en interviews met wetenschappers die niet in What the Bleep Do We Know!? voorkwamen, o.a. Dean Radin, Ph.D. en Dr.
Masaru Emoto (de Boodschap van Water) en interviews met Lynne McTaggart (het Veld). De film doet verslag van belangrijke nieuwe wetenschappelijk inzichten die een steeds hechtere verwevenheid aantonen tussen kwantummechanica, neurobiologie, het menselijke bewustzijn en de alledaagse werkelijkheid. Delen van de film worden verluchtigd met animaties waarbij complexe wetenschappeijke concepten op een simpele manier worden uitgelegd. De humor, doeltreffendheid en directheid waarmee ze zijn
gemaakt, dragen bij aan het unieke karakter van deze film. What the Bleep!?: Down the Rabbit Hole zal zeker aan de verwachtingen voldoen van de trouwe Bleep fans en zal
nieuwkomers verrassen.

Bekijk de trailer hier

Voor meer boeken, Cd’s en Dvd’s van de Ramtha School: http://store.ramtha.com/store.aspx

 

RAMBENELUX : rambenelux.blogspot.com | website

LABELS

ramtha, ramtha's, ramtha school of enlightenment, ramtha books, jz knight, ramtha school, ramtha belize, what the bleeb do we know, what the do we know, what the bleep do you know, what the bleep do we, what the bleep we know, what the bleep down the rabbit hole, what the bleep do we know, what the bleep, bleep do we know, whatthebleep, ramtha 2012, bleep

Webmaster Jo Linmans | Last updated 15/11/2016

Untitled Document Copyright © Rambenelux 2010. All Rights Reserved. Ramtha®, C&E®, Consciousness & Energy®, Fieldwork® The Tank® Blue Body® Twilight® Torsion Process®, Neighborhood Walk®, The Grid®, Create Your Day®, Become a Remarkable Life®, Mind As MatterSM, Analogical ArcherySM, and GladysSM are trademarks and service marks of JZ Knight and are used with permission.